บริการส่งต่อความช่วยเหลือ

สิทธิประโยชน์จาก

สสว. และองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

การแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์
ส่งเมลขอเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนได้ที่ email : torphak@sme.go.th หรือ phanuphong@sme.go.th
(จากนั้น สสว. จะดำเนินการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียน ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปยื่นประกอบการขอรับสิทธิประโยชน์)

( คลิกที่ชื่อหน่วยงาน เพื่อรับชมสิทธิประโยชน์จากแต่ละองค์กร )

ต้องการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs คลิกที่นี่