ช่วยการสร้าง blog เพื่อเล่าเรื่องราวจากการท่องเที่ยวแบบไวรัล (Viral marketing)

ช่วยการสร้าง blog เพื่อเล่าเรื่องราวจากการท่องเที่ยวแบบไวรัล (Viral marketing)   ในยุคปัจจุบันคงพูดได้ว่าการเขียน Blog เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้พบหรือได้สัมผัสเป็นที่นิยมมาก ซึ่งคล้ายๆกับการเขียนไดอารี่ย์ส่วนตัวแต่ต่างกันที่ Blog เป็นการเขียนลงผ่านเวปไซต์ส่วนตัว ...

Read more

14/06/2018

โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวแบบแสวงบุญ สร้างธุรกิจแนวใหม่ เอาใจผู้สูงอายุ

โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวแบบแสวงบุญ สร้างธุรกิจแนวใหม่ เอาใจผู้สูงอายุ พฤติกรรม ทัศนคติ แรงจูงใจ และความต้องการการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยและต่างประเทศในภูมิภาคตะวันตก โดยวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวคือเพื่อพักผ่อน/ท่องเที่ยว การเดินทางท่องเที่ยวมา...

Read more

14/06/2018

เศรษฐศาสตร์ของการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว

เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวคือ ?? เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว คือ วิชาที่ว่าด้วยทฤษฏี และการวิเคราะห์กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆโดยประยุกต์จากพฤติกรรมของผู้บริโภคและให้บริการในตลาดทั้งในระดับชุมชนภูมิภาค ประเทศ จนถึงในระดับโลก ซึ่งในหัวข้อจะรวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและบทบาทในระบบเศรษฐกิจ...

Read more

14/06/2018

กรณีศึกษา LocalAlike โมเดลธุรกิจใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนยั่งยืน

กรณีศึกษา LocalAlike โมเดลธุรกิจใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนยั่งยืน ‘Local Alike’ โมเดลธุรกิจใหม่เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน สองหนุ่มสาวเลือดใหม่ไฟแรง สมศักดิ์ บุญคำ  (ไผ) และ สุรัชนา ภควลีธร (นุ่น) เล็งเห็นว่าปัญหาของการท่องเที่...

Read more

13/06/2018

เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟและการประยุกต์


Read more

29/11/2017

ข้อมูลสรุปผลงานที่นำเสนอภายในนิทรรศการ เรื่อง การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเชิงพาณิชย์


Read more

29/11/2017